DSW200

Onsdag 26 mars 2014 by
DSW200 - Sporveksler 1 i 2 baner

Banebryter - 1 til 2 baner

Denne kjørefeltbryteren deler en innkommende linje i to utgående linjer. På denne måten får du riktig flaskehastighet (ikke overstiger maksimal flaskehastighet per kjørefelt).

DSW600

Onsdag 26 mars 2014 by
DSW600 - Høyhastighets banebryter 1 til 6 baner

Høyhastighets banebryter - 1 til 6 baner

Denne kjørefeltbryteren deler 1 innkommende linje i 6 utgående linjer. På denne måten får du riktig flaskehastighet (ikke overstiger den maksimale flaskehastigheten per kjørefelt). Total hastighet: 30–72K BPH!

TOPP

FORGÅ DIN DETALJER?