DLF213

Torsdag 14 januar 2021 by

Lagformer, 1450 mm bred, dobbel innføring

Maskin som bygger et lag med flasker på bordet, ved å danne rader opp til 1422 mm lange.
Kan brukes i kombinasjon med modulære palleteringskomponenter og / eller arkplasseringsenheter for å bygge paller.

DLF613

Torsdag 14 januar 2021 by

Lagformer, 1200 mm bred, opptil 6 innmatinger

Maskin som bygger et lag med flasker på bordet, ved å danne rader opp til 1422 mm lange.
Du kan velge mellom en trippel, firedobbel, penta eller hexa innmatingstransportør.
Kan brukes i kombinasjon med modulære palleteringskomponenter og / eller arkplasseringsenheter for å bygge paller.

VZT110

Torsdag 06 mars 2014 by
VZT110 Samlingsbord bredt

Samlebord

Samlebord for å pakke flasker manuelt - buffertbord 800 mm bredt / 1200 mm langt.

VZT111

Torsdag 06 mars 2014 by
VZT110 Samlingsbord bredt

Samlebord

Samlebord for å pakke flasker manuelt - buffertbord 1000 mm bredt / 1200 mm langt.

VZT112

Torsdag 06 mars 2014 by
VZT110 Samlingsbord bredt

Samlebord

Samlebord for å pakke flasker manuelt - buffertbord 1200 mm bredt / 1200 mm langt.

VZT210

Torsdag 06 mars 2014 by
VZT21X Brettpakker bredt

Brettpakker

Maskin for å pakke flasker i brett for en bredde opp til 800 mm og et buffertbord på 1200 mm langt.

VZT211

Fredag, 07 mars 2014 by
VZT21X Brettpakker bredt

Brettpakker

Maskin for å pakke flasker i brett for en bredde opp til 1000 mm og et buffertbord på 1200 mm langt.

VZT212

Fredag, 07 mars 2014 by
VZT21X Brettpakker bredt

Brettpakker

Maskin for å pakke flasker i brett for en bredde opp til 1200 mm og et buffertbord på 1200 mm langt.

VZT220

Torsdag 30 juni 2016 by

Brettpakker - kort buffertabell

Maskin for å pakke flasker i brett for en bredde opp til 800 mm og et buffertbord på 300 mm langt.

VZT221

Torsdag 30 juni 2016 by

Brettpakker - kort buffertabell

Maskin for å pakke flasker i brett for en bredde opp til 1000 mm og et buffertbord på 300 mm langt.

TOPP

FORGÅ DIN DETALJER?