DFS010

Onsdag 26 mars 2014 by
DFS010 - Fleksibel silo - halv høyde - topp stikkontakt

Fleksibel silo - halv høyde - topputtak

Siloene er designet for å lagre produkter på en tommelpakket måte.
Denne enheten har en halv pallehøyde og en lagringskapasitet på 1.2 m³.

Merket under:

DFS100

Onsdag 26 mars 2014 by

Fleksibel silo - halv høyde - baseutløp

Siloene er designet for å lagre produkter på en tommelpakket måte.
Denne enheten har en halv pallehøyde: 1226 x 1266 x 1355 mm (49 ″ x 50 ″ x 54 ″) og losses fra basen til DSS050-lossestasjonen.

Merket under:

DFS150

Mandag, 10 mars 2014 by
DFS150 - fleksibelt silosystem - full høyde - baseuttak

Fleksibel silo - full utløp

Siloene er designet for å lagre produkter på en tommelpakket måte.
Denne enheten har en halv pallehøyde og en lagringskapasitet på 2.5 m³.

Merket under:

DSS001

Onsdag 26 mars 2014 by
DSS001 - sentreringsramme for fleksible siloer

Sentreringsramme for fleksibel silo

Denne sentreringsrammen for fleksible siloer sikrer at operatørene plasserer siloen på riktig sted i produksjonen ved ganske enkelt å plassere den mellom de to hjørnene.

DSS010

Onsdag 26 mars 2014 by
DSS010 - Lastestasjon for fleksible siloer

Tom flaskestasjon med kjøling for fleksible siloer

Denne tomme flaskeinnlastings- / kjølestasjonen for fleksible siloer unngår termisk flaskedeformasjon ved å blåse kjølig luft gjennom siloen.

Merket under:

DSS050

Onsdag 26 mars 2014 by
DSS050 - Tømmestasjon for fleksible siloer

Tom flaske lossestasjon for fleksibel silo

Denne lossestasjonen laster ut fleksible siloer (med baseutløp - DFS150) i innmatingsbeholderen på en flaskeavkaster. Helautomatisk drift. Tilgjengelig i 1 og 2 siloposisjoner.

TOPP

FORGÅ DIN DETALJER?